Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta trabajo
compartir:   

acreditacions professionals


Si has adquirit coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació ...

Si vas abandonar els estudis per a incorporar-te al món laboral i has après la teva professió al teu lloc de feina ...

Si has adquirit competències professionals exercint tasques de voluntariat o com a becari ...

Si al llarg de la teva vida has realitzat activitats no remunerades que t'han permès adquirir competències del món laboral ...

Pots presentar-te a les convocatòries d'acreditació de competències professionals relacionades amb la teva activitat, demostrar el que saps fer i obtenir una acreditació i orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial.

El procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals és el conjunt d'actuacions adreçades a avaluar i reconèixer les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

El procediment consta de diferents fases amb les corresponents inscripcions i pagament de taxes. Per a participar al procés és necessari fer la inscripció a la convocatòria de l'àmbit professional que s'ajusti al teu perfil i adjuntar a la sol·licitud la documentació justificativa corresponent.

Després de l'admissió, el procediment consta de les fases:

  • Assessorament (recopilació de la documentació relativa a l'historial professional i formatiu)
  • Avaluació
  • Acreditació i registre

L'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears - IQPIB s'encarrega de desenvolupar l'estructura organitzativa responsable del procediment, així com de gestionar i coordinar el procediment d'avaluació i acreditació en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Està al carrer del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló (Pol. de Son Fuster), Palma (telèfon 971 17 77 74). Contacta-hi directament per a més informació sobre el procés de sol·licitud, els tràmits, la documentació, etc.

Enllaços d'interès:

Més informació del procediment de reconeixement de competències professionals - IQPIB

Institut Nacional de Qualificacions - INCUAL

Catàleg nacional de qualificacions professionals

Acreditació competències professionals SOIB

Certifica la teva experiència laboral- SEPE

Acreditació experiència professional web todo fp.es

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns