Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

ESO i batxillerat a Balears


ESO - Educació Secundaria Obligatòria

Etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l'educació bàsica.
S'estructura en quatre cursos acadèmics (entre els 12 i els 16 anys d'edat), dividits en 2 cicles.

Titulació: en acabar s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Es pot repetir un màxim de dos cursos en tot l'ESO i romandre-hi, en règim ordinari, fins als 18 anys d'edat complerts l'any en què finalitza el curs.

Opcions en finalitzar:

 • Continuïtat d'estudis: es pot accedir directament a qualsevol de les modalitats de batxillerat i/o a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
 • Incorporació al món laboral: incorporació a la vida activa laboral

Batxillerat 

Nivell educatiu posterior a l'ESO. Comença a partir dels 16 anys -fins als 18- i s'estructura en dos cursos, amb la possibilitat de fer-los en un màxim de 4 anys.

Hi ha 3 modalitats de batxillerat:

 • Modalitat d'arts:

  - Arts plàstiques, imatge i disseny
  - Arts escèniques, música i dansa

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Hi ha unes matèries comunes i obligatòries a totes les modalitats, matèries específiques pròpies de cada modalitat i matèries optatives.

Titulació: en acabar s'obté el títol de Batxillerat en la modalitat cursada.

Opcions en finalitzar:

 • Continuïtat dels estudis: es pot accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau superior o fer la prova d'accés per a cursar estudis superiors universitaris.
 • També es pot accedir al món laboral.

Batxillerat Internacional

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional és un programa educatiu per a joves de 16 a 19 anys, rigorós, estimulant i equilibrat, que constitueix una excel·lent preparació per a la universitat i per a la vida adulta

RECURSOS

Ministeri d'Educació

Conselleria d'Educació Carrer d'Alfons el Magnànim 29, 1r. Palma. Telèfon 971 176 500

Escolarització Carrer de Salvà, 14. Palma. Telèfon 971 733 774

Institut Balear de la Joventut- INFOJOVE Carrer de l'Uruguai, s/n. Palma. Telèfon 971 784 912

Oferta educativa (estructura del sistema educatiu, informació d'escolarització, preinscripció i admissió als distints nivells educatius, oferta d'estudis, directori de centres educatius ...)

Proves lliures d'ESO

Proves lliures de Batxillerat per a > 20 anys  (estructura de la prova, convalidacions i exempcions, models d'examen ...)

Convalidació i homologació de títols d'estudis estrangers - Àrea d'Alta Inspecció Educativa Carrer de Felicià Fuster, 7, Palma. 971 989 412-3

Gestió de títols MEC

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns

També et pot interessar...