Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta trabajo
compartir:   

les baixes laborals


El nostre sistema de protecció de la Seguretat Social dóna cobertura a determinades situacions en què el menyscabament de la salut o la integritat física o psíquica del treballador li impedeixen desenvolupar d'una manera adequada la seva feina.

Aquestes situacions es poden haver originat "en" o "a causa" de la feina (accidents de treball i malaltia professional) o sense influència d'aquesta (malaltia comuna, accident no laboral, maternitat, etc.)

Quan es produeix alguna d'aquestes contingències el treballador té dret a rebre tota una mena de prestacions com: assistència sanitària, prestacions farmacèutiques, subsidi per incapacitat temporal, subsidi per incapacitat permanent, indemnització per lesions, etc.

En general, per gaudir d'aquestes prestacions, s'exigeix estar donat d'alta a la Seguretat Social i presentar l'informe de baixa elaborat pe un facultatiu. En alguns casos s'ha de tenir cobert un determinat període de cotització (p.e. 180 dies en els supòsits de maternitat i incapacitat temporal per malaltia comuna).

 

Quantia de les prestacions més comunes

Per incapacitat temporal (es té en compte l'origen de la incapacitat):

  • Malaltia comuna o accident no laboral: el 60% de la base reguladora, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat (aquesta base correspon aproximadament al salari brut) i el 75% a partir del dia vint-i-unè.
  • Malaltia professional o accident de treball: el 75% de la base reguladora des de l'endemà de la baixa.

Maternitat: el 100% de la base reguladora durant 16 setmanes (almenys 6 setmanes han de ser posteriors al part).

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns