Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta trabajo
compartir:   

Empreses de Treball Temporal a Palma de Mallorca (ETT)

Una ETT és una empresa que es dedica a cobrir ofertes de treball de unes altres empreses usuàries, amb treballadors contractats per ella, amb caràcter temporal. Aquesta relació queda plasmada en l'anomenat "contracte de posada a disposició". Aquesta activitat només la poden dur a terme les ETT formalment reconegudes i constituïdes d'acord amb la Llei d'empresa de treball temporal.

Llistat d'Empreses de Treball Temporal (ETT) a Palma de Mallorca

 • ADECCO - C. d'Eusebi Estada, 35, Palma Tel. 971 780 676
 • FLEXIPLAN - C. Gremi Passamaners,6, 1er. Polígon Son Rossinyol. Palma. Tel. 971 282 003 
 • LIBERTY WORK - C. de la Maquinària, 4, 1er pis, despatx 7, Polígon Son Valentí. Palma Tel. 971 289 483
 • GRUPO NORTEMPO - C. Sant Elies 10A, 1rA, Palma Tel  971 593 010
 • MANPOWER - Av. d'Alexandre Rosselló, 27, Palma Tel. 971 453 787
 • RANDSTAD - Av. d'Alemanya, 3, Palma Tel. 971 728 321
 • PERSONAL 7/ GRUPO CONSTANT - C. de Caro, 2, Palma Tel. 971 286 409
 • STOCKUNO - Pg. Santa Catalina de Siena, Palma. Tel. 971 714 061
 • EUROFIRMS - Av. d'Alexandre Rosselló, 34 1r 3a, Palma. Tel. 971 424 400
 • ANANDA - C Francesc Martí i Móra, 1 (local 19). Palma. Tel. 659 955 217
 • JOBANDTALENT - Rambles, 13. Palma. Tel. 91 578 20 99 Inscripció en línia.

Atenció! Si coneixes qualque ETT que no hi figuri i/o si alguna ha sofert canvis, contacta'ns per e-mail o al Tel. 971 725 501

El contracte temporal de treball i tu

 • El contracte de treball pot tenir durada indefinida o determinada (coincidint amb la durada del contracte de posada a disposició).
 • El contracte s'ha de formalitzar per escrit i el seu contingut haurà de ser comunicat al SEPE o SOIB. 
 • Les ETT no poden signar contractes d'aprenentatge.
 • Serà nul·la tota clàusula que obligui el treballador a pagar a l'empresa de treball temporal qualsevol quantitat a títol de despesa de selecció, formació o contractació.
 • Els treballadors contractats per ser cedits a les empreses usuàries han de cobrar, com a mínim, el salari total establert per al lloc de feina en el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa, calculad per unitat de temps. Aquesta remuneració haurà de incloure, quan pertoqui, la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, el descans setmanal, els festius i les vacances. És responsabilitat de l'empresa usuària quantificar les percepcions finals del treballador.
 • El treballador tindrà dret a la mateixa protecció en matèria de salut i seguretat que la resta de empleats. En aquest sentit hem d'assenyalar que la llei prohibeix la realització d'un contracte de posada a disposició que tingui per objecte la contractació de treballadors que realitzin feines d'especial perillositat per a la salut o la seguretat.

Enllaços d'interès

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns