Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

escola oficial d'idiomes a Palma


Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics destinats a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes. Aquestes ensenyances, oficials i reconegudes a tot l'Estat espanyol, tracten de fomentar l'estudi d'idiomes estrangers i de les llengües cooficials de l'Estat.
Normativa dels ensenyaments d'idiomes. Ministeri d'Educació

A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'hi poden estudiar els idiomes següents: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus i xinès.

Modalitats d'ensenyaments

Les modalitats d'ensenyament que s'imparteixen a l'EOI de Palma són les següents: 
 

  • Oficial: L'alumnat oficial presencial té quatre hores setmanals de classe (a més de dues hores de classe un divendres al mes) durant el curs escolar (de setembre a juny).
    A més, en aquesta modalitat també hi ha cursos específics, de conversa i intensius.
  • Lliure: L'alumnat lliure es matricula únicament per poder fer els exàmens de l'EOI i obtenir un certificat oficial (certificats de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i C1 i C2 d'alguns idiomes).
  • A distància: That's English. Aquesta modalitat és només per a l'idioma anglès.

Nivells EOI

Certificació que s'obté

Correspondència MCER

Bàsic 1

Certificat acadèmic del centre de bàsic 1

A1

Bàsic 2

Certificat de nivell bàsic de la Conselleria d'Educació i Cultura

A2

Intermedi 1

Certificat acadèmic del centre d'intermedi 1

B1

Intermedi 2

Certificat de nivell intermedi de la Conselleria d'Educació i Cultura

B1+

Avançat 1

Certificat acadèmic del centre d'avançat 1

B2

Avançat 2

Certificat de nivell avançat de la Conselleria d'Educació i Cultura

B2+

C1

Certificat de nivell avançat de la Conselleria d'Educació i Cultura

 

C2

Certificat de nivell avançat de la Conselleria d'Educació i Cultura


La LOE, al capítol VII, article 62, estableix que "el títol de batxiller habilita per accedir directament als estudis d'idiomes de nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada al batxillerat".

Requisits

S'hi pot matricular qualsevol persona, amb DNI o NIE, a partir de 16 anys si vol estudiar el primer idioma estranger que va estudiar a l'ESO i a partir de 14 anys si vol estudiar un altre idioma.

Període d'inscripció

El període d'inscripció i les proves de nivell són el mes de abril/maig i el curs és de setembre a juny.
La matrícula lliure (només dóna dret a examen) es fa habitualment el mes de març.

EOI Palma.Carrer d'Aragó, 59, de Palma, telèfon 971 421 314.
Aules de l'EOI de Palma: IES Arxiduc Lluís Salvador, carrer de Gilabert de Centelles, 12, de Palma.

Xarxa d'Escoles d'Idiomes d'Espanya

 Acreditar el nivell d'un idioma

Taula d'equivalències d'idiomes al Marc Comú Europeu. Servei lingüístic UIB

Acreditació del nivell d'anglès: titulacions d'anglès acceptades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns