Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

Permet obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les persones majors de 18 anys.

Requisits: ser major de 18 anys o complir-los durant l'any en què es vol realitzar la prova. També les persones majors de 16 anys amb contracte laboral o que hagin cursat un programa de garantia social i que per circumstàncies especials no puguin assistir als centres ordinaris.

Dates

  • Presencial: s'obren 2 terminis de matrícula els mesos de setembre i febrer.
  • A distància: es pot fer la matrícula per al primer quadrimestre fins el darrer dia de classe de desembre; la matrícula per al segon quadrimestre, fins el darrer dia de classe d'abril.
  • Lliure: la matriculació sol ser el mes de març i la prova el maig.

Els ensenyaments que s'imparteixen als centres públics d'educació d'adults poden variar d'un curs a l'altre; es pot consultar l'oferta pública del curs corresponent a la web d'Educació de Persones Adultes del Govern Balear.

Estructura: la prova s'organitza en 3 àmbits de coneixement.

- Comunicació (llengua i literatura castellana, catalana i llengua estrangera: anglès).

- Cientificotecnològic (matemàtiques, ciències de la naturalesa, tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural de la matèria d'educació física).

- Social (ciències socials, geografía i història, educació per a la ciutadanía, educació plàstica i visual i música).

Hi ha 3 possibilitats d'aconseguir el graduat en ESO per a adults:

  • Presencial: L'assistència és obligatòria. Són 4 nivells/mòduls que equivalen als 4 cursos d'ESO, amb una durada d'un quadrimestre cadascun; si es fan 2 mòduls per curs es pot acabar en 2 cursos. No hi ha límit de convocatòries.
  • A distància (ESPAD): De forma voluntària s'assisteix a una tutoria col·lectiva setmanal i a una o dues d'individuals de cada camp de coneixement. Consta de 4 nivells d'un quadrimestre de durada cadascun.
  • Per lliure: es convoca un cop a l'any (es poden fer convocatòries, dins del mateix any acadèmic, de caràcter extraordinari). Consta de 3 exàmens (un de cada àmbit de coneixement), que es fan en un mateix dia (es disposa d'un temps màxim de 2 hores per a realitzar la prova de cada àmbit de coneixement).

En els 3 casos, els camps de coneixements superats/aprovats estaran aprovats per a sempre i/o posteriors convocatòries.

En les modalitats presencial i a distància es fa una valoració inicial de l'alumnat (VIA) consistent en la valoració de l'expedient acadèmic (poden convalidar cursos complets i camps de coneixements aprovats), i una prova de nivell (segons els coneixements inicials es pot començar l'ESPA en un nivell més avançat).

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns

També et pot interessar...