Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta trabajo
compartir:   

extinció contracte


L'extinció del contracte de treball suposa l'acabament definitiu de les obligacions establertes entre les parts i pot tenir com a origen les següents causes:

  • Expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte.
  • Acord mutu entre les parts.
  • Baixa voluntària del treballador (s'ha de preavisar en el termini que indiqui el conveni col·lectiu o segons el costum del lloc, si no s'aplica el termini de 15 dies).
  • Mort, invalidesa o jubilació del treballador.
  • Extinció de la personalitat jurídica de l'empresari.
  • Acomiadament col·lectiu legalment justificat.
  • Acomiadament disciplinari o acomiadament per causes objectives.

La quitança o el "finiquito"

Quan s'acaba la relació laboral l'empresari ha d'entregar una proposta de liquidació de les quantitats que deu, un certificat d'empresa i els documents de cotització perquè el treballador pugui sol·licitar, si pertoca, la prestació per atur.

Quan el treballador firma la liquidació pot demanar en aquest acte la presència d'un representant legal dels treballadors. La liquidació ha de recollir totes les obligacions que l'empresari té pendents amb el treballador: la liquidació dels dies treballats durant el mes actual, la part proporcional de pagaments extraordinaris no cobrats, les vacances de què no s'ha gaudit i, si és el cas, la indemnització corresponent.

Us deixam una plantilla model de finiquito que podeu imprimir.

A Palmajove us prestam assessorament gratuït per a estudiar cada cas i calcular la quantia a cobrar telefona'ns al 971 725 501

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns

També et pot interessar...