Centre d'informaciˇ i assessorament gratu´t per a joves. c. Sant Pere 6, Palma