Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma