Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

Jove donant la ma a una entrevista 28/12/2022

A continuació enumeram i destaquem algunes de les mesures aprovades:

  • Energia:

- Prohibició de tallar els subministraments bàsics, llum, aigua i gas a consumidors vulnerables fins al 31 de desembre de 2023, alhora que es manté per a aquest col·lectiu el descompte en la factura elèctrica a través del bo social.

- Reducció de l'IVA de l'electricitat i de l'impost especial sobre l'energia elèctrica i manteniment de la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica durant el 2023.

  • Ajudes:

- Xec de 200 euros per a famílies de classe mitjana treballadora destinat a compensar la pujada de preus de l'alimentació.

- Increment del 15% de l'import de l'ingrés mínim vital i de les pensions no contributives durant el 2023.

  • Habitatge:

- Es limita al 2% l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual fins al 31 de desembre de 2023.

- S'estén el període de suspensió dels desnonaments i llançaments de llars vulnerables econòmicament i socialment del seu habitatge habitual fins al 30 de juny de 2023.

- A petició de l'arrendatari (inquilí), s'habilita una pròrroga extraordinària de 6 mesos de la vigència dels contractes d'arrendament que finalitzin abans del 30 de juny de 2023

  • Transport:

- S'elimina la bonificació general de 20 cèntims per litre de gasolina.

- Gratuïtat del transport públic estatal ferroviari i terrestre de rodalia, rodalies i mitjana distància durant el 2023.

- Bonificacions per a transport de viatgers per ferrocarril incloent-hi la gratuïtat en rodalia i mitjana distància i des de l'1 de febrer fins al 30 de juny, ampliació del 50% al 100% de la bonificació del bitllet multiviatge d'autobús per a les línies competència de l'Estat.

  • Aliments:

- IVA del 5% per a l'oli d'oliva i llavors, i les pastes alimentàries.

- IVA del 0% per a productes bàsics de primera necessitat com ara ous, farines, formatges, fruites, verdures, etc.

*Aquesta baixada d'imposts es mantindrà fins al 30 de juny o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%.

  • Sanitat:

- Durant el primer semestre de 2023 s'aplicarà l'IVA del 4% a les màscares. 

Si vols conèixer la resta de mesures consulta el BOE.