Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

treball emprenedors 11/01/2023

  • Baixa mèdica: 

Els/les treballadors/res no tindran l'obligació de lliurar a l'empresa la seva baixa mèdica.

A partir de l'1 d'abril de 2023 el treballador es quedarà una còpia de la baixa mèdica, però serà el servei públic de salut o, si s'escau, la mútua o l'empresa col·laboradora, l'encarregada de trametre la baixa mèdica a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica.

  • S'eleva la quantia de la prestació per desocupació (atur):

Fins ara, els treballadors que cobraven l'atur rebien el 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies (6 primers mesos). I a partir del dia 181 (del setè mes) passaven a cobrar el 50% de la base reguladora.

Ara això canvia, i a partir de l'1 de gener de 2023 els treballadors passaran a cobrar el 60% de la base reguladora a partir del dia 181 (setè mes).

Això suposa que les persones en atur rebran 100 euros més de mitjana a partir del sisè mes.

  • Quines són les quanties de 2023 per a les prestacions per desocupació (atur)?

La quantia mínima de prestacions per desocupació (atur) per a 2023 serà de 560 euros (sense fills) i de 749 per a persones amb fills al seu càrrec. La màxima, de 1.225 euros per a persones sense fills; de 1.400 euros per a persones amb un fill i de 1.575 euros per a persones amb més d'un fill al seu càrrec.

En aquest enllaç pots consultar la quantia de la resta de les prestacions i subsidis per desocupació. 

  • Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2023:

El Salari Mínim Interprofessional es manté en 1.000 euros (mateixa quantia que el de 2022). El Govern espera arribar a un acord i aprovar-ne un increment, que s'aplicarà amb caràcter retroactiu.

  • Autònoms/mes (treballadors/res per compte d'altri):

Des de l'1 de gener els autònoms començaran a cotitzar (pagar) en funció de la base dels seus rendiments nets; és a dir, depenent del que guanyis com a autònom/ma hauràs de pagar una quota o una altra. 

  • Estatut de l'artista:

S'aprova la primera prestació especial per desocupació per al sector cultural i artístic. També podran accedir a aquesta prestació les persones treballadores de les activitats tècniques i auxiliars.

La prestació és compatible amb la percepció de drets de la propietat intel·lectual i d'imatge.

  • Sistema d'incentius:

Es redissenyarà el sistema d'incentius per a millorar-ne l'eficàcia, fomentar l'ocupació de qualitat, i per a la integració laboral.

En destaquen les següents bonificacions:

- Per la contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Donarà dret a una bonificació de 275 euros durant tres anys.

- Per la contractació indefinida o incorporació com a persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses. Donarà dret a una bonificació de 138 €/mes, durant tres anys, o bé durant la vigència del contracte si es tracta de persona amb discapacitat. - de 275 euros durant tres anys per a incentivar la contractació indefinida de persones menors de 30 anys que no tinguin cap mena de qualificació.