Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

cambrer feina treball cafeteria 08/02/2023

 Puja el Salari Mínim Interprofessional

Què és el Salari Mínim Interprofessional?

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és la retribució o salari mínims que ha de rebre el treballador. Per tant, és el sou més baix que una empresa pot pagar a un empleat amb jornada completa.

En cas de treballar a jornada parcial, es percep la part proporcional.

Quant puja el Salari Mínim Interprofessional?

El 2023 el Salari Mínim Interprofessional puja un 8% i aconsegueix els 1.080 euros mensuals en 14 pagues.

Què significa cobrar en 14 pagues?

Significa la divisió de la nòmina en 14 pagues: 12 d'aquestes corresponents a cada mes de l'any i 2 més són addicionals (pagues extra).

Què significa cobrar en 12 pagues?

Significa que l'empresa prorrateja les pagues extra. És a dir, que les pagues extra d'estiu i Nadal es paguen de forma prorratejada en les dotze mensualitats.

Quin és el Salari Mínim Interprofessional en 12 pagues?

L'import és de 1.260 euros mensuals.

I anual?

El total anual és de: 15.120 euros.

Quan entrarà en vigor la pujada del salari? 

Independentment de quan entri en vigor, l'important és que s'ha anunciat el seu caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2023.

Què significa que tingui un caràcter retroactiu?

Això significa que s'hauran d'ajustar les nòmines des de gener de 2023, i per tant des de gener de 2023 hauran de pagar-te la part proporcionar fins a aconseguir els 1.080 euros.

Quins treballadors es veuen beneficiats per aquesta pujada?

Únicament es veuran beneficiats per aquesta mesura les persones que estan cobrant menys de 1.080 euros.

Rellevant:

- L'import del salari mínim és en brut. Per tant, cal tenir en compte que, als 1.080 euros en brut, se li descomptaran els impostos, les cotitzacions socials i altres descomptes que correspongui aplicar

 

 


Notícies relacionades