Publicador de continguts


Novè pagament 


7 de juny de 2024

D'acord amb la Resolució:

"(...) els beneficiaris relacionats en l’annex han presentat els justificants d’abonament del lloguer dels mesos de gener, febrer, març i abril de 2024."  

Pots consultar la Resolució en el següent enllaç.

El termini per a interposar el recurs és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució al web; és a dir, el 10-07-2024.

Pots consultar totes les resolucions del Bo Lloguer Jove en el següent enllaç.


 

Si teniu algun dubte o consulta sobre la Resolució, 🤝📞 podeu contactar amb PalmaJove al WhatsApp 689 485 382.


Notícies relacionades

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts