Banner_Dudas

Mapa d'art urbà a Palma

Mapa d'art urbà a Palma

L'art urbà (urban art) globalitza l'art que s'expressa al paisatge urbà i recopila el treball d'artistes que desenvolupen un mode d'expressió mitjançant l'ús de diverses tècniques de street art (murals, plantilles, paper encolat, adhesius, collages, pòsters, mosaics, petites escultures, ceràmica) o de grafit (firmes/murals/stickers generalment executats amb esprai o amb marcadors permanents).

Palmajove proposa passejar per ciutat i conèixer les diferents expressions artístiques que hi ha als carrers i als comerços de Palma, i amb aquesta finalitat ha elaborat el mapa digital d'art urbà, que recopila diferents intervencions urbanes.

Si coneixes cap obra d'art urbà que no estigui publicada al mapa envia'ns la foto, la ubicació i l'autor/ra, si el/la coneixes, a info@palmajove.cat i la publicarem.

A la recopilació de les imatges hi han col·laborat diferents entitats, artistes, joves a nivell particular, a més dels serveis de Joventut de Palma (Espais Joves i Dinamo) o la Secció de Museus i Belles Arts del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, del Consell de Mallorca.

Si consideres que qualque imatge inclosa al mapa d'art urbà vulnera els drets a la propietat artística o qualsevol altre tipus de normativa (urbanisme, patrimoni, igualtat, etc.) ens ho pots comunicar enviant un correu electrònic a info@palmajove.cat

Les obres que vulnerin la conservació i la neteja del patrimoni i del mobiliari urbà o que posin en perill la integritat física de l'autor/ra o bé de la persona que fa la fotografia no s'inclouran al mapa.

Aquest mapa recull obres d'Art Urbà que es poden contemplar a la ciutat, però la seva inclusió no implica l'autorització per a pintar-les o intervenir-hi amb cap aportació. Palmajove no disposa d'espais autoritzats on es puguin realitzar intervencions d'Art Urbà.

Enllaços d'interès

STREET ART MALLORCA. Plataforma de documentació i divulgació del street art fet a Mallorca. Instagram

BETART CALVIÀ. Laboratori d'art urbà a Calvià impulsat pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià i la Fundació Calvià 2004. Instagram

INCA STREET ART. Plataforma per dinamitzar i posar en valor l'art dels carrers d'Inca. Facebook - Twitter

SALADINA ART FEST. Festival d'art urbà a Can Picafort. Web

IB3 NOTÍCIES. Video del mapa d'art urbà a Palma

Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus (BOIB núm. 1,5 de 4/02/2017)

1. Es prohibeix realitzar qualsevol tipus de grafits, pintada, taca, escrit, inscripció o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, fet amb qualsevol matèria (tinta, pintura, punxó, etc.), a façanes dels immobles, tanques dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, arbres del viari i, en general, damunt elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general, excepte a les zones habilitades a aquest efecte mitjançant la corresponent autorització de l'Ajuntament.

2. Queden exclosos de la prohibició del paràgraf anterior els murals artístics realitzats amb autorització expressa de l'Ajuntament, i en el cas d'efectuar-se sobre immobles de titularitat privada, amb el consentiment exprés del propietari/de la propietària i sempre que no suposin un menyscabament de la protecció del patrimoni històric, artístic, natural i cultural, ni de l'ornat de la ciutat. L'autorització municipal establirà els llocs, les condicions i els requisits als quals se subjecta l'actuació.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Oci

Publicador de continguts