Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta gratuïta d'informació
compartir:   

L'art urbà, de l'expressió "street art", fa referència a l'art que s'expressa al carrer i descriu el treball d'artistes que desenvolupen un mode d'expressió mitjançant l'ús de tècniques diverses: murals, adhesius, pòsters, grafits...

Al mapa digital d'art urbà es recopilen diferents grafits localitzats amb els que Palmajove proposa passejar per ciutat i conèixer les diferents expressions artístiques que hi ha als carrers i als comerços de Palma.

Aquest mapa recull obres d'art urbà que es poden contemplar a la ciutat, però la seva inclusió no implica l'autorització per a pintar-les o intervenir-hi amb cap aportació.

A la recopilació dels grafits han col·laborat els diferents serveis de Joventut de Palma (Equip Dinamo i Espais Joves), la Secció de Museus i Belles Arts del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, del Consell de Mallorca, diferents entitats, grafiters i alguns/nes joves a nivell particular.

Si coneixes algun grafit que no hi aparegui envia'ns la foto, la ubicació (carrer i núm.) i l'autor -si el coneixes- a info@palmajove.cat 

No hi incloem cap imatge/grafit que vulneri la conservació i la neteja del patrimoni cultural i mobiliari urbà ni amb una ubicació que posi en perill la integritat física de la persona que fa la fotografia.

Si consideres que alguna imatge inclosa al mapa vulnera els drets a la propietat artística o qualsevol altre tipus de normativa (urbanitat, patrimoni, igualtat, etc.) ens ho pots comunicar enviant-nos un correu electrònic.

Palmajove no disposa d'espais autoritzats a Palma a on es puguin pintar grafits ni en coneix.

L'Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus (BOIB núm. 1,5 de 4/02/2017) estableix:

Article 22. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

1. Es prohibeix realitzar qualsevol tipus de grafits, pintada, taca, escrit, inscripció o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, fet amb qualsevol matèria (tinta, pintura, punxó, etc.), a façanes dels immobles, tanques dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, arbres del viari i, en general, damunt elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general, excepte a les zones habilitades a aquest efecte mitjançant la corresponent autorització de l'Ajuntament.

2. Queden exclosos de la prohibició del paràgraf anterior els murals artístics realitzats amb autorització expressa de l'Ajuntament, i en el cas d'efectuar-se sobre immobles de titularitat privada, amb el consentiment exprés del propietari/de la propietària i sempre que no suposin un menyscabament de la protecció del patrimoni històric, artístic, natural i cultural, ni de l'ornat de la ciutat. L'autorització municipal establirà els llocs, les condicions i els requisits als quals se subjecta l'actuació.

Vídeo art urbà a Palma IB3

Imatges

Enllaços d'interès

Street Art Mallorca: plataforma de documentació i divulgació de l'art urbà fet a Mallorca. Facebook i Instagram

Betart Calvià: projecte d'art urbà a Calvià impulsat pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià i la Fundació Calvià. Facebook i Instagram

Inca Street Art: plataforma per dinamitzar i posar en valor l'art dels carrers d'Inca. Facebook i Twitter

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns