Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta gratuïta d'informació
compartir:   

com fer una reclamació


Com reclamar si considero que m'han estafat?

Quan la persona que ens ven un producte o ens ofereix un servei és un professional xerrem de consum i de drets del consumidor. Com he d'actuar si vull presentar una reclamació?

A l'hora de fer que es respectin els drets dels consumidors es poden distingir dos tipus de solució: la via administrativa i la judicial.

Reclamar per la via administrativa

La via administrativa s'inicia anant a les oficines de consum que l'Administració, tant municipal com autonòmica, posa a disposició del ciutadà. A Palma, es troben en aquestes adreces:

En aquests organismes podeu posar una denúncia si considerau que s'ha comès una actuació irregular d'un professional. És convenient que a l'hora de presentar aquesta reclamació inclogueu tots els documents que tingueu (factures, pressuposts, rebuts...).

A la primera actuació mediadora i de naturalesa conciliatòria, pot seguir l'obertura d'un expedient sancionador si es detecta la comissió d'infraccions administratives.

Si necessitau ajuda per presentar les vostres reclamacions, us ajudem a redactar-les. Telefona'ns al 971 725 501.

Reclamacions a sectors específics

Sectors amb defensa al consumidor

A més de les oficines d'informació al consumidor citades anteriorment, existeixen sectors que tenen els seus propis canals de defensa al consumidor, com els següents:

  • Bancs i entitats financeres: en cas de tenir dubtes sobre les pràctiques del vostre banc, si us han cobrat una comissió que no heu pactat o l'interès que us cobren pel vostre préstec no és el pactat, podeu reclamar davant el Banc d'Espanya. Tot i això, abans d'utilitzar aquest recurs s'ha de presentar una queixa davant el defensor del client de cada banc.
  • Assegurances
  • Telefonia

Reclamar per la via judicial

Finalment es pot anar per la via judicial ordinària (és a dir, es pot reclamar una indemnització a través d'una demanda judicial) i fins i tot es pot accedir a la via penal si s'ha comès un delicte, com ara delictes contra la salut pública, frau o delictes contra el mercat.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns