Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

formacio professional


Els continguts dels cicles formatius són exclusivament professionals, s'organitzen en mòduls (blocs de formació teoricopràctica), associats a unitats de competència. Part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a empreses. Tots els cicles formatius tenen un mòdul de formació i orientació laboral per preparar l'alumnat específicament per a la inserció professional.

Si no es té la titulació acadèmica requerida per accedir-hi directament es pot fer una prova d'accés per incorporar-s'hi. També es poden fer proves per lliure dels diferents cicles formatius tant de grau mitjà com superior i cursar alguns cicles formatius a distància.

Durada: s'estableix en hores de formació per a cada perfil professional, des de 1.300 fins a 2.000 hores, segons els casos (entre un i dos cursos escolars, d'octubre a febrer).

Requisits d'accés als cicles formatius

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): graduat ESO, títol de tècnic auxiliar i/o tècnic, haver superat 2n de BUP, segon curs del primer cicle de REM o equivalents.

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): títol de batxillerat LOGSE, batxillerat experimental, COU o PREU, tècnic especialista i/o tècnic superior, títol universitari, o equivalents.

Més informació

Dates: la preinscripció sol ser el mes de juny i la matrícula el juliol.


Titulació i accés a altres estudis

L'alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà obté la titulació de tècnic en l'especialitat corresponent i això li permet accedir a qualsevol modalitat de batxillerat.

L'alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau superior obté la titulació de tècnic superior i té accés directe als estudis universitaris que es determinen al catàleg de títols universitaris oficials (vegeu els documents que s' hi relacionen). A més, depenent de les famílies professionals del cicle formatiu de grau superior cursat i els estudis universitaris als quals es vulgui accedir es poden convalidar crèdits.

Més Informació: Departament de Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Ed. Alexandre Rosselló), Palma. Telèfon 971 17 77 71

Més informació

Formació Professional Illes Balears

Ministeri d'Educació - Tot FP

Simuladors de Formació Professional

Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears - IEDIB
C. Salvà 14, Palma. Tel. 971177800 ext. 62291
Oferta d'estudis: batxillerat, amb totes les modalitats (científic, humanístic-social i arts) i totes les matèries; preparació per a la prova de batxillerat per accés a l'Universitat (PBAU), equivalent a l'antiga selectivitat. Cicle formatiu de grau mitja d'atenció a persones en situació de dependència. Aqueta oferta formativa a distància està previst que es vagi ampliant cada any.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns

També et pot interessar...