Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

concert de musica als carrers de palma 22/05/2019

El carnet d'artista de carrer serà obligatori per als qui vulguin exercir la seva activitat a determinades àrees de Palma. Les sol·licituds s'han de tramitar a les OAC de Palma i hauran de fer referència als espais que es demanen. Els artistes hauran d'aportar així mateix un dossier de les seves activitats i una identificació de la persona o persones que les exerceixen. Termini temporada estiu 2019 fins al 7/06/19 Més informació