Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

Cursos de català 18/05/2020

La Direcció General de Política Lingüística ha publicat el nou calendari de les proves de català: publicació dels resultats provisionals de les proves orals: 18 de maig; termini per a sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista: del 19 al 21 de maig, ambdós inclosos, i publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 8 de juny