Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

descomptes estalviar porquet 25/10/2022

Ajuda econòmica puntual de 200 € per família que té com a objectiu col·laborar a pagar qualsevol despesa relacionada amb factures de subministraments, energètiques, educació, oci, etc., o bé assumir l'encariment dels preus de la cistella de la compra. 

 Entitat convocant: Consell de Mallorca i l'IMAS.

Els beneficiaris són les persones majors d'edat que compleixin els següents requisits: 

1. Estar empadronat/ada en un municipi de Mallorca amb una antiguitat mínima d'un any. 
2. Només es pot demanar una ajuda per nucli familiar. Es considera nucli familiar:

- tenir a càrrec a alguna persona convivent fins a segon grau (fills/filles, pare i/o mare, padrins/ines, nets/es o germans/nes) o una altra persona dependent econòmicament amb un vincle de tutela, acolliment permanent o adopció; o bé

- ser dues persones convivents amb vincle matrimonial o d'unió estable de parella.
3. ​La suma dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres convivents no ha d'haver superat els 40.531,14 € durant l'exercici fiscal de 2021. 

L'ajuda econòmica es podrà sol·licitar una única vegada i de manera telemàtica (s'ha de disposar de DNI-e o certificat digital, o bé fer ús del sistema Clave, ja sigui amb el Pin 24 h o Clave Permanent), des del 21 d'octubre fins a l'11 de novembre de 2022.

Accés al tràmit