Publicador de continguts

null Opositar a Balears: preguntes més freqüents

Opositar a Balears: preguntes més freqüents

🤔 Quan em puc apuntar a unes oposicions? 

➡️ El moment d'inscriure's a una oposicions és quan es convoca.

Des de la publicació de la convocatòria s'obre el termini per a presentar la sol·licitud per a participar-hi.

 

🤔 On he de presentar la sol·licitud? 

➡️ Les sol·licituds per a apuntar-se a unes oposicions es presenten al registre de l'administració que convoca l'oposició: ajuntament, comunitat autònoma, etc.

També es poden presentar a qualsevol registre públic d'una altra administració en virtut d'un conveni de col·laboració. Per exemple, per a apuntar-te a unes oposicions de la Comunitat autònoma de les Illes Balears o de l'Estat pots presentar la instància o sol·licitud al registres d'un ajuntament.

 

🤔 Amb el títol de l'ESO, puc presentar-me a cap oposició?

➡️ La resposta és que sí. Fins i tot hi ha places a l'Administració que es poden ocupar sense cap titulació.

Les persones amb el títol d'ESO es poden presentar a qualsevol oposició per a places del cos auxiliar: auxiliar administratiu, zelador, auxiliar educatiu, auxili judicial, personal repartiment o classificació a Correus, entre d'altres.

 

🤔 Vull presentar-me a unes oposicions. On puc trobar el temari per a preparar els exàmens? 

➡️ El temari de les places que més es convoquen o per a les quals es fan més oposicions es pot trobar a llibres: oposicions a places administratives, auxiliar de biblioteca, auxiliar d'infermeria, mestre, ajudant de presons o similars.

D'altres places que es convoquen poc o que són més qualificades no se'n fan llibres i el temari l'has de preparar pel teu compte.

També es pot preparar una oposició amb una acadèmia o un preparador/ra. 

 

🤔 Tenc un màster. Em puntua més per a l'oposició?

➡️Un màster sempre puntua quan el sistema de selecció sigui concurs-oposició; és a dir, un sistema selectiu en què a més dels exàmens o proves es valorin els mèrits dels aspirants.

Si un procés selectiu no té fase de concurs no es valorarà cap mèrit i la puntuació de l'oposició dependrà únicament del resultats dels exàmens o exercicis realitzats.

 

🤔 Tenc el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i m'agradaria saber a quin tipus d'oposicions em puc presentar.

➡️El que determina a quines oposicions es pots presentar una persona; és a dir, la categoria i l'especialitat de les places a les quals pot optar, és la seva titulació acadèmica. A més titulació, més capacitat d'accedir a places més places i més qualificades o cossos de funcionaris superiors.

Amb un grau universitari una persona es pot presentar a qualsevol plaça que tingui com a requisit de titulació la seva especialitat. Són places que corresponen a perfils professionals: veterinària, infermeria, arquitectura, treball social, etc. 

Així, una persona amb el grau d'ADE es pot presentar a qualsevol oposició que demani com a requisit tenir el títol d'ADE: economista, interventor/ra, tècnic/ca d'hisenda, auditor/ra, però també es pot presentar a qualsevol plaça d'Administració General; és a dir, aquelles places per a les quals no es demana cap títol específic i que una persona amb qualsevol grau universitari pot ocupar (són places de perfil jurídic i administratiu).

 

🤔 No tinc cap certificat de català. A quines oposicions em puc presentar?

➡️Si no tens cap certificat de coneixements de llengua catalana només et pots presentar a oposicions estatals.

A les Balears i a les seves administracions (CAIB, Consell i ajuntaments) el català és requisit per a accedir a la funció pública.

 

🤔 Si som estrangera, em puc presentar a una oposició? 

➡️ Una persona estrangera i no ciutadana de la UE es pot presentar a places de l'Administració pública que siguin de personal laboral, si té permís de treball i residència.

En canvi, les places de funcionaris públics estan reservades a les persones espanyoles i ciutadanes de la UE.

 

🤔 On puc fer cursos per a tenir més punts a la fase de concurs?

➡️De forma general, a una oposició només es valoren els cursos impartits per institucions públiques: ajuntaments, universitats, escoles públiques de formació, empreses públiques, SOIB, sindicats, col·legis professionals i que els cursos estiguin relacionats amb les funcions de la plaça convocada.

 

🤔 Em puc presentar a dues oposicions? 

➡️ Si compleix els requisits una persona es pot presentar a les oposicions que vulgui d'una mateixa administració o d'unes quantes administracions.

És habitual que graduats universitaris es presentin a la vegada a oposicions d'auxiliar administratiu, administratiu o altres places inferiors a les de tècnic superior.

 

🤔 Puc tenir dues places de funcionari a l'Administració?

➡️ També és possible tenir dues places de funcionari a l'Administració; és a dir, superar dues oposicions i guanyar places diferents a l'Administració. En aquest cas, com que només es pot ocupar un lloc de feina, de la plaça que no s'ocupa es queda en situació d'excedència per incompatibilitat, però es manté.

 

🤔 Em podeu recomanar qualque acadèmia per a preparar una oposició? 

➡️ Des de Palmajove no consideram imprescindible apuntar-se a una acadèmia per a aprovar una oposició, ni tampoc podem recomanar cap centre formatiu en concret.

Aquí teniu una llista d'acadèmies que només pretén facilitar-vos la recerca si necessitau contactar-hi per a reforçar la vostra preparació. 

Al grup d'opositors a Facebook "Oposicions Palma" de Palmajove podeu donar la vostra opinió sobre cada acadèmia. 

Data darrera modificació: 27 de febrer de 2024