Publicador de continguts

null ESO per a adults

ESO per a adults

Permet obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les persones majors de 18 anys.

Requisits: ser major de 18 anys o complir-los durant l'any en què es vol realitzar la prova. També les persones majors de 16 anys amb contracte laboral o que hagin cursat un programa de garantia social i que per circumstàncies especials no puguin assistir als centres ordinaris.

Dates

  • Presencial: s'obren 2 terminis de matrícula els mesos de setembre i febrer.
  • A distància: es pot fer la matrícula per al primer quadrimestre fins el darrer dia de classe de desembre; la matrícula per al segon quadrimestre, fins el darrer dia de classe d'abril.
  • Lliure: la matriculació sol ser el mes de març i la prova el maig.

Els ensenyaments que s'imparteixen als centres públics d'educació d'adults poden variar d'un curs a l'altre; es pot consultar l'oferta pública del curs corresponent a la web d'Educació de Persones Adultes del Govern Balear.

Estructura: la prova s'organitza en 3 àmbits de coneixement.

- Comunicació (llengua i literatura castellana, catalana i llengua estrangera: anglès).

- Cientificotecnològic (matemàtiques, ciències de la naturalesa, tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural de la matèria d'educació física).

- Social (ciències socials, geografía i història, educació per a la ciutadanía, educació plàstica i visual i música).

Hi ha 3 possibilitats d'aconseguir el graduat en ESO per a adults:

  • Presencial: L'assistència és obligatòria. Són 4 nivells/mòduls que equivalen als 4 cursos d'ESO, amb una durada d'un quadrimestre cadascun; si es fan 2 mòduls per curs es pot acabar en 2 cursos. No hi ha límit de convocatòries.
  • A distància (ESPAD): De forma voluntària s'assisteix a una tutoria col·lectiva setmanal i a una o dues d'individuals de cada camp de coneixement. Consta de 4 nivells d'un quadrimestre de durada cadascun.
  • Per lliure: es convoca un cop a l'any (es poden fer convocatòries, dins del mateix any acadèmic, de caràcter extraordinari). Consta de 3 exàmens (un de cada àmbit de coneixement), que es fan en un mateix dia (es disposa d'un temps màxim de 2 hores per a realitzar la prova de cada àmbit de coneixement).

En els 3 casos, els camps de coneixements superats/aprovats estaran aprovats per a sempre i/o posteriors convocatòries.

En les modalitats presencial i a distància es fa una valoració inicial de l'alumnat (VIA) consistent en la valoració de l'expedient acadèmic (poden convalidar cursos complets i camps de coneixements aprovats), i una prova de nivell (segons els coneixements inicials es pot començar l'ESPA en un nivell més avançat).

Data darrera modificació: 10 de juliol de 2023