Menú de navegació

Banner_Dudas

Guia pas a pas per a crear una associació a Balears

Guia pas a pas per a crear una associació a Balears

HEADER com crear una associacio

Requisits

Per a crear una associació han de posar-se d'acord amb aquest objectiu almenys 3 persones, redactar 2 documents (l'acta fundacional i els estatuts de l'associació) i presentar-los al Registre d'associacions de la comunitat que correspongui.

 • Reunió de tres persones, com a mínim
  Si l'associació actua únicament a l'àmbit d'una comunitat autònoma, els 3 "promotors" han de ser-hi residents. Els socis "fundadors" s'han de posar  d'acord en el repartiment de feines i la distribució de funcions i mostrar fins on arriba el seu compromís respecte al futur de l'associació.
  S'han d'anar definint alguns dels elements identificatius (nom, objectius) i el sistema d'organització.
 • Redacció de l'acta fundacional Els anomenats "promotors" o "socis fundadors" de l'associació són els responsables de redactar
  l'acta fundacional. En aquest document s'identifiquen els promotors i s'indica la voluntat de constituir l'associació, d'aprovar-ne els estatuts i d'inscriure-la al Registre. S'hi autoritza un dels promotors perquè s'encarregui de tramitar-ne la inscripció.
 • Els estatuts Són les normes fonamentals de funcionament d'una associació i han de recollir com a mínim els continguts de l'article 7 de la LLei1/2002.

 

A Palmajove us ajudam a l'hora de redactar aquests documents! telefona'ns al 971 725 501

 

Inscripció al Registre

Tant l'acta fundacional com els estatuts s'han d'inscriure al registre que correspongui segons el domicili de l'associació. A l'àmbit de les Illes Balears es tracta del Registre d'Associacions, integrat a la Conselleria de Presidència (Plaça de la Drassana, 4, de Palma). Per fer la inscripció cal presentar l'acta i els estatuts, per triplicat, firmats originalment pels promotors a cadascun dels seus fulls.

S'han de presentar dins els 5 dies següents a la data de redacció dels documents i s'ha de pagar una taxa que actualment és aproximadament d'uns 48 €.

Si falten algunes dades o hem comès qualque error se'ns permetrà la reparació i la posterior inscripció.
Després de la inscripció s'han de comprar 3 llibres obligatoris (els trobarem a qualsevol papereria) que han de recollir el funcionament diari de l'associació (llibre d'actes, llibre de comptes i llibre registre de socis) i s'han de segellar al Registre abans de començar a utilitzar-los.

El CIF

És el número d'identificació fiscal i totes les associacions l'han de sol-licitar (a l'Agència Tributària). Identifica fiscalment l'entitat, permet realitzar operacions econòmiques i tràmits administratius i ha d'aparèixer a les nostres factures i als rebuts.

Encara que una de les característiques de les associacions és no tenir ànim de lucre, això no els impedeix dur a terme actuacions econòmiques i tenir ingressos, però s'han de destinar a finançar els seus fins socials (no podran repartir beneficis entre els seus membres).

Finançament

Per al finançament econòmic de les seves activitats les associacions poden acudir tant a fonts pròpies com alienes. Enumerarem les més importants: 

 • Fonts pròpies: quotes dels socis, recaptacions econòmiques a petita escala, activitats econòmiques. 
 • Fonts alienes: subvencions públiques, convenis amb l'Administració, contractacions per gestionar serveis de l'Administració, donacions privades i patrocinis.

Com posar en marxa una associació: estatuts, acta fundacional, registre.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Drets

Publicador de continguts