Banner_Treball

On trobar convocatòries d'oposicions a les Illes Balears

On trobar convocatòries d'oposicions a les Illes Balears

HEADER on trobar convocatòries d'oposicions

Butlletins oficials

Les convocatòries d'oposicions són públiques; és a dir, s'han de publicar a fi d'arribar a les persones interessades. Les oposicions d'àmbit estatal es publiquen al BOE i les convocatòries de l'àmbit de les Illes Balears al BOIB.

Grup de Facebook "Oposicions Palma"

L'ús dels butlletins oficials per a cercar convocatòries d'oposicions pot ser a vegades confús a causa de la quantitat de convocatòries de tot tipus que s'hi publiquen. Per això, des de Palmajove vàrem crear fa anys un grup de Facebook amb la finalitat d'assessorar i informar en tema d'oposicions. 

I uns dels objectius essencials del grup "Oposicions Palma" és publicar i difondre totes les convocatòries d'oposicions que van sortint a les diferents administracions públiques: Estat, CAIB, ajuntaments, empreses públiques, Agència Tributària, IB-Salut, Correus, etc.

grup oposicions

Webs institucionals

Els webs de cada administració contenen un apartat amb les convocatòries d'oposicions i on  a més de consultar les places convocades també es fa el seguiment del procés selectiu una vegada iniciat: llistes, exercicis, resultats... A continuació esmentam les adreces de les administracions més importants perquè vegeu la informació de les seves oposicions:

Unió Europea

Les oposicions a la Unió Europea es caracteritzen per la inexistència d'un temari específic a estudiar, a diferència de la resta de processos selectius, i pel fet que els exercicis s'han de fer en dues llengües oficials de la Unió Europea. El que caracteritza també aquestes oposicions és que no guanyes un plaça de forma directa sinó que superar les oposicions et permet formar part d'una llista de candidats des d'on les institucions europees seleccionen el personal segons capacitat i currículum. A Espanya l'oficina que gestiona la selección de personal es l'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO).

Estat Espanyol

Tradicionalment l'Estat havia tingut un alt nombre de funcionaris, però amb el procés de transferència de competències a comunitats autònomes o consell insulars, la implantació a les Balears de l'Administració de l'Estat ha minvat. Pensau, per exemple, que competències com educació, carreteres o sanitat, que tradicionalment depenien de Madrid, ara són pròpies de les Illes Balears o del Consell de Mallorca.

Així i tot, són molts els serveis públics o competències de titularitat de l'Estat: Justícia, inspecció de treball, Agència Tributària, Estrangeria, ports i aeroports, forces i cossos de seguretat, entre d'altres. les oposicions per a l'Administració de l'Estat són d'àmbit estatal i, per tant, la competència és major.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)

L'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears està formada pels serveis de salut (IB-Salut); d'ensenyament, que agrupa tots els mestres i professors dels centres públics, i els serveis generals, que són la resta de conselleries: Comerç, Hisenda, Turisme, Habitatge, entre d'altres.

Si guanyes unes oposicions a la CAIB faràs feina a una direcció general d'una conselleria o també a una empresa pública. La CAIB també està formada per un conjunt d'empreses públiques que presten serveis concrets: aquestes empreses habitualment tenen borses de feina. 

Consell de Mallorca 

A les Balears cada illa té una administració insular. A Mallorca, el Consell de Mallorca  té competències pròpies i per a dur-les a terme necessita personal i convocar processos de selecció. Serveis de carreteres, patrimoni històric, disciplina urbanística, Cos de Bombers i afers socials són algunes de les seves competències més importants. 

Ajuntaments de Mallorca

Cada municipi disposa d'un ajuntament, amb unes serveis públics i competències determinades. Ajuntaments grans com els de Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Manacor, Inca o Alcúdia tenen un nombre important de treballadors. Entre d'altres competències pròpies dels ajuntaments trobam les de policia local, urbanisme, recaptació de tributs, transport públic i educació infantil.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts