Banner_Dudas

Com fer una reclamació? Passos i processos

Com fer una reclamació? Passos i processos

🕵️‍♂️ Com reclamar si considero que m'han estafat?

Quan la persona que ens ven un producte o ens ofereix un servei és un professional xerrem de consum i de drets del consumidor.

Com he d'actuar si vull presentar una reclamació? 🤔

A l'hora de fer que es respectin els drets dels consumidors es poden distingir dos tipus de vies: la via administrativa i la judicial.


🏛️ Reclamar per la via administrativa: 

La via administrativa s'inicia anant a les oficines de consum que l'Administració, tant municipal com autonòmica, posa a disposició del ciutadà.

A Palma, es troben en aquestes adreces:

En aquests organismes podeu posar una reclamació 📝 si considerau que s'ha comès una actuació irregular d'un professional. És convenient que a l'hora de presentar aquesta reclamació inclogueu tots els documents que tingueu 📝(factures, pressuposts, rebuts...).

A la primera actuació mediadora i de naturalesa conciliatòria, pot seguir l'obertura d'un expedient sancionador si es detecta la comissió d'infraccions administratives. 🤝📋


⚖️ Reclamar per la via judicial: 

Finalment es pot anar per la via judicial ordinària (és a dir, es pot reclamar una indemnització a través d'una demanda judicial) i fins i tot es pot accedir a la via penal si s'ha comès un delicte, com ara delictes contra la salut pública, frau o delictes contra el mercat.


🛡️ Reclamacions a sectors específics: 

A més de les oficines d'informació al consumidor citades anteriorment, existeixen sectors que tenen els seus propis canals de defensa al consumidor, com els següents:


Arbitratge de Consum:

Què és l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?  

L'Arbitratge de Consum a les Illes Balears és un procediment per a resoldre disputes entre tu (consumidors) i les empreses, sense necessitat de recórrer als tribunals.

És una excel·lent opció quan sents que els teus drets com a consumidor han estat vulnerats.

Quins avantatges té l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?

  • ✅ Tu i l'empresa decidiu sotmetre el vostre problema a l'arbitratge de consum (és opcional!).
  • ✅ No has de pagar res. És gratuït! 🤑
  • ✅ En només tres mesos, es resol el teu conflicte.
  • ✅La decisió dels àrbitres es diu laude arbitral i és com una sentència judicial; ningú la pot recórrer!

Com funciona l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?

  • 1️⃣ El consumidor s'acosta a la Junta Arbitral de Consum o a una oficina d'informació al consumidor.
  • 2️⃣ La Junta Arbitral de Consum verifica que l'empresa involucrada estigui a la llista d'empreses adherides.
  • 3️⃣ El consumidor completa una sol·licitud d'arbitratge, proporcionant dades sobre l'empresa, explicant breument els fets i la seva reclamació. També es compromet a acceptar la decisió final.
  • 4️⃣ La sol·licitud es tramet a l'empresa perquè presenti els seus arguments i accepti complir la decisió.
  • 5️⃣ Un cop rebuda la resposta de l'empresa, es notifica al reclamant.
  • 6️⃣ Si la resposta de l'empresa no inclou una solució satisfactòria per al consumidor, l'assumpte es resoldrà mitjançant una decisió anomenada laude.

On presentar la teva sol·licitud d'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?


Els terminis de garantia dels productes:

Alguna vegada t'has demanat quant de temps està garantit un producte que compres?

Aclareix els teus dubtes i amplia els teus coneixements sobre les garanties dels productes amb els següents exemples pràctics, basats en la normativa espanyola de consum i la legislació europea aplicable.

👉M'he comprat un televisor nou. Quina garantia tenen els productes que compr a Espanya?

Els productes que compres a Espanya tenen garantia durant tres anys des de l'1 de gener de 2022. Això significa que el venedor està obligat a reparar, substituir, fer un descompte o reemborsar l'import de la compra si el producte està defectuós o no correspon a l'anunciat.

A més, recorda que, si la compra del producte o servei s'ha fet a distància (és a dir, en línia, per telèfon, correu o per venda a domicili) o fora d'un establiment comercial, tens dret a anul·lar i retornar la comanda en un termini de 14 dies, per qualsevol motiu i sense justificació. És el que es coneix com a dret de desistiment.

👉La botiga on vaig comprar el televisor m'ofereix una garantia de dos anys. És correcte?

No, en aquest cas preval la garantia de 3 anys prevista per la llei. No obstant això, si la botiga ofereix una garantia millor que l'establerta per la llei, per exemple de 4 anys, aquesta seria la que s'aplicaria.

👉He comprat un assecador de segona mà a una botiga. Té garantia?

Sí, els productes de segona mà comprats en una botiga o en un negoci tenen garantia d'almenys un any, tot i que en podries acordar més temps amb el venedor. Cal tenir en compte, però, que els productes comprats a particulars no estan coberts per la normativa de defensa del consumidor.

👉En comprar un mòbil en una botiga, m'han ofert la possibilitat d'adquirir una garantia pagant un extra. Això és acceptable?

Sí, aquesta pràctica és coneguda com a garantia comercial. La garantia comercial és una oferta addicional proporcionada per establiments comercials o fabricants, la qual pot estar inclosa o no en el preu del producte. Aquestes garanties sovint ofereixen una protecció millorada, però és important tenir en compte que mai poden substituir o reduir la garantia legal mínima establerta per la llei.

👉 He comprat un audiollibre. Aquests productes digitals tenen garantia?

Sí, els productes digitals i els que tenen contingut estan garantits durant almenys dos anys.

👉 Quan comença a comptar el termini de la garantia d'un producte que compr?

La garantia comença a comptar des del dia que reps el producte.

Normativa aplicable i fonts d'informació addicional:

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries. 

Més informació disponible en els següents enllaços:

Preguntes

Garantia 

👉Vols fer alguna altra consulta? Envia la teva pregunta a PalmaJove a través de WhatsApp al 689 485 382.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Drets

Publicador de continguts