Banner_Treball

Empreses de Treball Temporal a Palma de Mallorca (ETT)

Empreses de Treball Temporal a Palma de Mallorca (ETT)

Una ETT és una empresa que es dedica a cobrir ofertes de treball de unes altres empreses usuàries, amb treballadors contractats per ella, amb caràcter temporal. Aquesta relació queda plasmada en l'anomenat "contracte de posada a disposició". Aquesta activitat només la poden dur a terme les ETT formalment reconegudes i constituïdes d'acord amb la Llei d'empresa de treball temporal.

Llistat d'Empreses de Treball Temporal (ETT) a Palma de Mallorca

 • ADECCO - C. d'Eusebi Estada, 35, Palma Tel. 971 780 676
 • FLEXIPLAN - C. Gremi Passamaners,6, 1er. Polígon Son Rossinyol. Palma. Tel. 971 282 003 
 • LIBERTY WORK - C. de la Maquinària, 4, 1er pis, despatx 7, Polígon Son Valentí. Palma Tel. 971 289 483
 • GRUPO NORTEMPO - C. Sant Elies 10A, 1rA, Palma Tel  971 593 010
 • MANPOWER - Av. d'Alexandre Rosselló, 27, Palma Tel. 971 453 787
 • RANDSTAD - Av. d'Alemanya, 3, Palma Tel. 971 728 321
 • PERSONAL 7/ GRUPO CONSTANT - C. de Caro, 2, Palma Tel. 971 286 409
 • STOCKUNO - Pg. Santa Catalina de Siena, Palma. Tel. 971 714 061
 • EUROFIRMS - Av. d'Alexandre Rosselló, 34 1r 3a, Palma. Tel. 971 424 400
 • ANANDA - C Francesc Martí i Móra, 1 (local 19). Palma. Tel. 659 955 217
 • JOBANDTALENT - Rambles, 13. Palma. Tel. 91 578 20 99 Inscripció en línia.

Atenció! Si coneixes qualque ETT que no hi figuri i/o si alguna ha sofert canvis, contacta'ns per e-mail o al Tel. 971 725 501

El contracte temporal de treball i tu

 • El contracte de treball pot tenir durada indefinida o determinada (coincidint amb la durada del contracte de posada a disposició).
 • El contracte s'ha de formalitzar per escrit i el seu contingut haurà de ser comunicat al SEPE o SOIB. 
 • Les ETT no poden signar contractes d'aprenentatge.
 • Serà nul·la tota clàusula que obligui el treballador a pagar a l'empresa de treball temporal qualsevol quantitat a títol de despesa de selecció, formació o contractació.
 • Els treballadors contractats per ser cedits a les empreses usuàries han de cobrar, com a mínim, el salari total establert per al lloc de feina en el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa, calculad per unitat de temps. Aquesta remuneració haurà de incloure, quan pertoqui, la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, el descans setmanal, els festius i les vacances. És responsabilitat de l'empresa usuària quantificar les percepcions finals del treballador.
 • El treballador tindrà dret a la mateixa protecció en matèria de salut i seguretat que la resta de empleats. En aquest sentit hem d'assenyalar que la llei prohibeix la realització d'un contracte de posada a disposició que tingui per objecte la contractació de treballadors que realitzin feines d'especial perillositat per a la salut o la seguretat.

Enllaços d'interès

Per la recerca de feina et facilitem un llistat de les ETT's a les que pots inscriure't a Palma de Mallorca i la informació útil sobre el contracte de treball temporal.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts