Publicador de continguts


Salari Mínim Interprofessional 2024


8 de febrer de 2024

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l'any 2024 ha estat aprovat mitjançant el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer,  pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2024

La nova quantitat fixada és de 1.134 euros bruts mensuals distribuïts en 14 pagues

Aquest increment, implementat retroactivament des de l'1 de gener de 2024, implica que les nòmines dels treballadors hauran d'ajustar-s'hi des de l'inici d'aquest any per a reflectir aquesta nova normativa. 


Notícies relacionades

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts