Publicador de continguts


 Subvencions Joventut 2023 Palma


29 de setembre de 2023

Qui pot beneficiar-se d'aquestes subvencions?

Els següents entitats i grups tenen l'oportunitat d'aprofitar aquestes subvencions:

- ◉ 🏢 Persones jurídiques de dret privat o públic sense ànim de lucre: inclou organitzacions com associacions, fundacions o ONG que operen sense ànim de lucre i cerquen el benefici de la joventut de la ciutat.

- ◉ 🤝Persones físiques privades i agrupacions de persones físiques privades (grups de persones sense personalitat jurídica, com grups musicals, grups de teatre o altres col·lectius). En el cas de agrupacions de persones físiques privades, serà necessari especificar rols i assignacions de fons per a cada membre, designar un representant i recordar que l’agrupació no es considera dissolta fins que passin els terminis de prescripció de les possibles infraccions i sancions, que és de 4 anys.

- ◉ ⏳ Federacions i Agrupacions d'Entitats Juvenils.

 

Quins projectes són subvencionables?

🎯 Els projectes han de ser dirigits a joves de Palma, de 14 a 30 anys, amb excepcions per a activitats organitzades per joves obertes a tothom i projectes organitzats per joves amb l’objectiu de fomentar la convivència generacional.

Aquests projectes han d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

 

 


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 

On he de presentar la sol·licitud? 🏛️ Pots presentar la sol·licitud en el registre electrònic de l'Ajuntament de Palma o en registres electrònics d'entitats públiques. També tens l'opció d'acudir a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) o en llocs indicats per l'Ordenança municipal de subvencions.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?  ⏰ Tens fins al dia 26 d'octubre de 2023 inclòs per presentar la teva sol·licitud.

Què he de fer si hi ha errors a la sol·licitud o als documents? 🖋 Si l’Ajuntament detecta errors, t’enviarà una notificació i tindràs 10 dies per corregir-los a partir de la data de la recepció.

Què passa si no corregeixo els errors a temps? ❌ Si no corregeixes els errors a temps, es considerarà que retires la teva sol·licitud i s’arxivarà la sol·licitud. 

 


DOCUMENTACIÓ:

 

Quins documents has de presentar?

Aquí en tens els detalls:

👉 Subvencions per a Programes, Projectes i Activitats de Joventut:

📑 Per a sol·licitar les subvencions, has de presentar formularis oficials i la documentació corresponent a la modalitat sol·licitada.

◉ Per a la Modalitat 1: 📄 Model 1 + documentació (vegeu la clàusula 10.2 de les Bases).

◉ Per a la Modalitat 2: 📄 Model  2 + documentació (vegeu la clàusula 10.2 de les Bases).

◉ Per a la Modalitat 3:

   ⚬ 🎨 Arts plàstiques i visuals: 📄 Model 3 + documentació (vegeu la clàusula 10.2 apartat 3.1 de les Bases).

   ⚬ 🎭 Grups teatrals, actors i actrius: 📄Model 4 + documentació (vegeu la clàusula 10.2 apartat 3.2 de les Bases).

   ⚬ 🎶 Musicals i solistes: 📄 Model 5 + documentació (vegeu la clàusula 10.2 apartat 3.3 de les Bases).

 

👉 Subvencions per a Federacions i Agrupacions d'Entitats Juvenils:

📑Has de presentar el formulari oficial, la documentació requerida en la clàusula 8 de les Bases i un projecte explicatiu amb els continguts mínims depenent de la modalitat a la qual et presentis.

Modalitat A. Manteniment general de l'associació/entitat

Modalitat B. Projectes i activitats

 


TERMINI DE RESOLUCIÓ:

 

Quan sabràs si t'han concedit la subvenció? 📨 L’Ajuntament ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria, però la notificació pot tardar més.

 


UNA VEGADA M'HAN CONCEDIT LA SUBVENCIÓ:

 

Com s'efectuarà el pagament de la subvenció? 💰 Amb l’aprovació provisional, s’aprova el pagament d’un avançament del 10 i la resta després de verificar la justificació dels fons i aprovar-se la resolució definitiva.

Què has de fer després de rebre la subvenció? 📋Dins el termini fixat a les bases, has de justificar el cost del total del projecte (no només de la quantitat atorgada) i sempre que els fons s’haguin utilitzat segons el pressupost inicial del projecte.

Quin és el termini per a justificar la subvenció? 🗓️ Tens des de l'1 de gener de 2024 fins al 28 de febrer de 2024 per a justificar la subvenció.

 

 


Notícies relacionades

13/05/2024

Pots aturar-ho

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts