Sexconsulta: atenció a professionals

Sexconsulta: atenció a professionals

Sexconsulta atencio a professionals

Sexconsulta ofereix assessorament a professionals que treballin amb joves. La sexòloga ofereix material didàctic, compartir estratègies basades en l'experiència del contacte dia a dia amb els joves i també bibliografia específica.